Ben ik allergisch voor bijen en/of wespen

Als het vermoeden bestaat dat u allergisch bent voor bijen- en/of wespengif wordt er onderzoek gedaan om dit met zekerheid vast te stellen. Het onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van uw ziektegeschiedenis aangevuld met medisch onderzoek. Alleen door de anamnese en de uitslagen van de onderzoeken aan elkaar te koppelen kan een betrouwbare diagnose worden gesteld.

Anamnese

Oke-600x537Eén van de belangrijkste instrumenten die uw arts kan gebruiken om een insectengifallergie vast te stellen is de anamnese. De anamnese is het verhaal dat u aan uw arts vertelt. Welke klachten heeft u ervaren na de steek? Hoe ernstig waren uw klachten? Weet u door welk insect u bent gestoken? Waar was u toen u werd gestoken? Zat u op een terras, was u in de tuin aan het werk? Op die manier kan uw arts herleiden om welk insect het gaat dat u heeft gestoken. Heeft u al eerder allergisch gereageerd op een insectensteek en zo ja wat waren toen de klachten?

Wanneer uw arts uit de anamnese en lichamelijk onderzoek naar de klachten aanleiding heeft om te denken aan een allergie voor insectengif, zal er meestal aanvullend onderzoek gedaan worden in de vorm van een allergietest, bloedonderzoek en/of een proefsteek.

Huidtest

Wanneer uw arts ervoor kiest een allergietest uit te voeren heeft hij/zij verschillende mogelijkheden.

  • Skin Prick Test (SPT)
    Bij deze huidpriktest wordt een druppel vloeistof op uw huid gelegd die het insectengifallergeen bevat waar u misschien allergisch voor bent. Met een klein naaldje wordt een heel klein beetje vloeistof door uw huid geprikt. Na een paar minuten kan er een bultje ontstaan en de huid kan jeuken en rood worden.Met de huidpriktest, die op uw onderarm wordt uitgevoerd, wordt al na 15 minuten duidelijk en zichtbaar bevestigd of u allergisch bent. Een negatieve uitslag van de test hoeft niet altijd te betekenen dat er geen sprake is van allergie.
    .
  • Intracutaantest (ICT)
    Bij een intracutaantest wordt een kleine hoeveelheid (0,03 ml) allergeenvloeistof met een dunne naald in uw huid gespoten. Meestal gebeurt dit op uw rug. De intracutaantest is iets gevoeliger en nauwkeuriger dan de Skin Prick Test (SPT). De reactie die ontstaat, is dezelfde als bij de SPT, een bultje, roodheid en jeuk van de huid. De reactie houdt over het algemeen langer aan dan bij de huidpriktest. Het resultaat wordt na 15 minuten van de huid afgelezen. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer een half uur.

Bloedtest

Allergie kan ook worden vastgesteld met een bepaling van een soort eiwitten in het bloed, het IgE. Een oude benaming voor deze test is RAST-test. De huidige test heet ImmunoCap. De test toont specifiek IgE antilichamen aan in uw bloed tegen insectengif. Er wordt een buisje bloed bij u afgenomen bij de huisarts of bij een prikpost, dat vervolgens wordt geanalyseerd in een (ziekenhuis)laboratorium.

De uitslag van de bloedtest kan worden weergegeven in verschillende vormen: in ‘plusjes’, in klasse of in een getal. Een weergave in een getal is het meest nauwkeurig en wordt tegenwoordig steeds meer toegepast.

Proefsteek

Wesp-09Een proefsteek wordt in principe alleen uitgevoerd als de anamnese niet overeenkomt met de uitslagen van de medische onderzoeken. Bij een proefsteek wordt daadwerkelijk een levende bij of wesp op uw huid gezet om u te steken. Deze methode is bewerkelijk, kost veel tijd en is niet geheel zonder risico’s op levensbedreigende allergische reacties. Proefsteken mogen daarom uitsluitend worden uitgevoerd in gespecialiseerde centra.