Hoe ontstaat een allergische reactie op insectengif?

Nadat u bent gestoken door een bij of een wesp, komt als reactie op het insectengif de stof histamine vrij. Histamine is verantwoordelijk voor de ‘allergische kettingreactie’ die vervolgens in uw lichaam plaatsvindt. Uw bloedvaten verwijden zich en uw huid en slijmvliezen kunnen gaan zwellen. Histamine is ook verantwoordelijk voor vernauwing van de luchtwegen, waardoor u kortademig kunt worden. De vaatverwijding zorgt voor een bloeddrukdaling die in sommige gevallen zo ernstig kan zijn dat u buiten bewustzijn of in shock kunt raken.

Zo’n heftige allergische reactie op een bijen- of wespensteek ontstaat alleen als uw lichaam al eerder in aanraking is geweest met het insectengif. Bij de eerste steek zal uw lichaam nog niet fel reageren, maar kan de allergie wel opgebouwd worden.

De kans op het ontwikkelen van opnieuw een anafylactische reactie bij een volgende steek ligt tussen de 30 – 50%*. Deze kans is afhankelijk van de ernst van de eerste reactie; hoe ernstiger de eerste reactie is geweest, hoe groter de kans op een nieuwe (heftige) reactie.

Veel mensen die allergisch zijn voor bijen- of wespengif zijn zo bang dat ze ’s zomers niet naar buiten durven te gaan. En dat is goed te begrijpen. Gelukkig is deze ernstige allergie te behandelen. Wel is het van belang te weten door welk insect u bent gestoken, dus op welk insectengif u allergisch reageert.

 

 

 

*Bron:  Oude Elberink JNG. Nederlands Tijdschrift voor Allergie Huisarts editie 2007;2(3):58-66